Đang tải dữ liệu ...
Tất cả
Tìm kiếm

Hướng dẫn mở gian hàng

HƯỚNG DẪN MỞ GIAN HÀNG

1/ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

2/ PHẢI CÓ TIỀN TRONG TÀI KHOẢNG CỦA MÌNH

3/ ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG TIN NHƯNG CHỌN MỤC MỞ GIAN HÀNG LÀ XONG